Експозиционен дизайн и креативни индустрии

Кратко представяне на програмата:

Програмата осигурява практическо обучение в областта на експозиционният дизайн и неговото проектиране. Обучението в програмата преминава през курсове по дизайн на изложбени и рекламни площи, музеи, художествени галерии и изложби, продуктов експозиционен дизайн, интериорен дизайн на обществени експозициони пространства, двуизмерно и триизмерно компютърно проектиране, художествено осветление на обществени пространства, интериорен дизайн на увеселителни заведения, експозиционен дизайн на шоуруми и търговски площи. Изучават се основни дисциплини като: антропология, музеология, теория на рекламата, музейна сценография, управление и развитие на културните наследства; психология на експозиционните пространства, както и обширно изучаване на креативните индустрии участващи в експозиционния дизайн.

Извънаудиторните учебни форми включват разработки на курсови проекти.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области в който се изучават двуизмерно векторно проектиране (Corel Draw и Illustrator), двуизмерно растерно проектиране (Photoshop), технология и материалознание, етапи на проектирането.

прочети още
Експозиционен дизайн и креативни индустрии