Музика

Кратко представяне на програмата:

Бакалавърска програма "Музика" предлага обучение по следните специалности:

1. Тонрежисура

2. Музикално продуцентство

3. Електронна и компютърна музика

4. Цигулка

5. Пиано

6. Струнни инструменти

7. Духови инструменти

8. Китара

9. Поп и джаз клавишни инструменти

10. Ударни инструменти

11. Класическо пеене

12. Поп и джаз пеене

13. Фолклорно пеене

14. Народни танци

15.C Композиция

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове – Музика-култура-изкуство, Култура и семиотика, Изкуството на театъра, както и практически курсове в областта на музикалната теория и история, практически индивидуални курсове, специален цикъл от курсове по сценична интерпретация и практически курсове в областта на музикалната практика. През третата и четвъртата година обучението се организира в два основни модула от пети до седми семестър и четири специализации в осми семестър, в които студентите избират да се обучават в една от предлаганите дванадесет специализации.

прочети още
Музика

Прием:

В програмата могат да кандидатстват:

- завършилите средно образование - с полагане на кандидатстудентски изпит под формата на тест за общообразователна подготовка (ТОП), специализиран изпит и представяне на диплома за завършено средно образование;

- завършилите друго висше образование - с полагане на специализиран изпит, представяне на диплома за образователна степен и акредитиране на полученото обучение по регламентираната процедура на НБУ. Кандидатите не се явяват на ТОП.

Състезателният бал за класиране на кандидат-студентите се изчислява в точки, като максималният е 1000 точки. При формиране на бала участват следните компоненти:

- средноаритметична оценка от зрелостни изпити или матури - 10%

- 50 % - ТОП

- специализиран изпит - 40%

Специализираният изпит за прием в програмата се състои от:

- Практически изпит – изпълнение на произведение по избор на кандидата (свирене, пеене или танц на минимум две различни в стилово отношение пиеси).

- Писмен изпит – есе по зададена тема, с цел установяване опита на кандидатите със специализирани програмни продукти за компютърно музициране и тонрежисура.