Електронен каталог

Магистърски програми

Електронно здравеопазване
Маркетинг в дигитална среда (на английски език)
Мода и стайлинг
    Специализация: Моден дизайн
Хуманитарни науки
Археологически изследвания
    Специализация: Антична археология
    Специализация: Праистория
    Специализация: Средновековна археология
Археология на Балканите и Източното Средиземноморие (на английски език)
    Специализация: Антична археология
    Специализация: Праистория
    Специализация: Средновековна археология
Древният Египет в Класическата епоха
    Специализация: Египтология
Език и публичност. Философски и социологически подходи
    Специализация: Социологически анализи на публичната употреба на езика
    Специализация: Философски аспекти на публичната употреба на езика
История, политика и религия
    Специализация: Епохи на преход
    Специализация: Публични и социални политики - история и съвременни проблеми
    Специализация: Религията в историята
Лингводидактика
Литература, книгоиздаване, медии
Писмен и устен превод
    Специализация: Преводач с … (уточнява се конкретния език/езици, с които студентът е работил)
    Специализация: Преводач с … (уточнява се конкретния език/езици, с които студентът е работил)
Средиземноморският свят: Елада, Рим и древният Близък изток
Творческо писане
Технологии в писмения и устния превод
Югоизточно-европейски изследвания (на английски език)
    Специализация: югоизточно-европейски изследвания
Социални, стопански и правни науки
Американистика и британистика. Сравнителни изследвания (на английски език)
Артистични психо-социални практики и психодрама
Артмениджмънт (Управление на културни институции и творчески индустрии)
Банков мениджмънт
Банков мениджмънт ДО
Банково дело и финанси (на английски език, съвместна програма с Шефилдския университет)
Бизнес администрация
    Специализация: Мениджмънт и лидерство
    Специализация: Управление на рисковете
    Специализация: Управление на човешките ресурси
Бизнес комуникации
Бизнес развитие в мрежови индустрии: енергия, телекомуникации, транспорт
    Специализация: Енергийни пазари
    Специализация: Телекомуникации и IT
    Специализация: Транспорт
Бизнес, мениджмънт, технологии и иновации (на английски език, съвместна програма с Шефилдския университет)
Бранд мениджмънт (на английски език)
Дигитален маркетинг и социални медии (на английски език, съвместна програма с Шефилдския университет)
Дигитални комуникации
Дипломация и международни отношения
Европейско управление и икономическа дипломация
Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)
Иновации и технологии в съвременния бизнес (на английски език)
Интеграционни процеси в Европа и постсъветското пространство (на руски език)
Клинична психология - психоаналитична перспектива
Клинична социална работа
    Специализация: Семейна социална работа (консултиране)
    Специализация: Социална работа с клинични случаи
Когнитивна наука (на английски език)
Културен туризъм
Културна и социална антропология
Лидерство и публичен мениджмънт
Маркетинг мениджмънт
Маркетинг, реклама и връзки с обществеността (на английски език, съвместна програма с Шефилдския университет)
Международен алтернативен туризъм
    Специализация: Алтернативен туризъм
Международен бизнес
Международни бизнес комуникации (на английски език)
Международни отношения и публично управление (на френски език)
Международни отношения и сравнителна политика (на френски език)
Мениджмънт за организационно съвършенство
Мениджмънт на развлекателната индустрия
Мениджмънт на туристическия бизнес
Организационна и социална психология
Политически комуникации
Политически мениджмънт и публични политики
Право
Психология на развитието
Психо-социални интервенции с деца и семейства
Публичен мениджмънт (на английски език)
Реклама и бранд мениджмънт
    Специализация: Бранд мениджмънт
    Специализация: Реклама и стилове на живот
Социално предприемачество
Стратегическо лидерство (на английски език)
Счетоводство и одитинг
    Специализация: Одитинг
    Специализация: Счетоводство
Управление и икономика на устойчивото развитие (на български и английски език)
Управление и развитие на човешките ресурси (на английски език)
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)
Управление на агробизнеса и развитие на селските райони
Управление на здравеопазването
Управление на луксозното хотелиерство
Финанси
    Специализация: Инвестиционен мениджмънт
    Специализация: Корпоративни финанси
    Специализация: Финансов мениджмънт на стартъпи
Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане
    Специализация: Застраховане
    Специализация: Финансово-счетоводен мениджмънт
Природни науки, математика и информатика
Екологични експертизи и контрол
Извличане на знания и технологии за големи данни
Микробиология
    Специализация: Микробиология на храните
    Специализация: Микробиология на човека
Мултимедия и компютърна анимация
    Специализация: компютърни технологии
Софтуерни технологии в Интернет
    Специализация: Моделиране и анализ
    Специализация: Проектиране и разработване
Управление на проекти по информационни технологии
Технически науки
Архитектура
Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии
    Специализация: Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии
Телекомуникации
    Специализация: Мобилни комуникации и цифрови медии
    Специализация: Реализация на проекти в телекомуникациите
    Специализация: Регулиране и технологично управление в телекомуникациите
    Специализация: Цифрови телекомуникационни мрежи
Здравеопазване и спорт
Езикова и речева патология
Езикова и речева патология (на английски език)
Изкуства
Анимационна режисура
Артистични практики в архитектурна среда
    Специализация: артистични практики в архитектурна среда
Визуална антропология
Графичен дизайн за дигитални и печатни медии
Дизайн на електронни издания и уеб сайтове
    Специализация: Дизайн
Експозиционен дизайн и креативни индустрии
    Специализация: Експозиционен дизайн
Живопис
    Специализация: Живопис
Изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата
    Специализация: изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата
Илюстриране и графични технологии
    Специализация: илюстриране и графични технологии
Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми
    Специализация: керамика и порцелан. Съвременни дигитални форми
Класическа музика
    Специализация: Поп и джаз музика - инструмент
    Специализация: Поп и джаз музика - пеене
    Специализация: съответен инструмент/пеене
Композиция и дирижиране
    Специализация: Композиция
    Специализация: Оркестрово дирижиране
    Специализация: Хорово дирижиране
Мода и бизнес стратегии
Музикално изпълнителство (на английски език)
Музикознание
    Специализация: музиколог
Мюзикъл – музикална драма и комедия
Плакат и комуникативен дизайн
    Специализация: Плакат и комуникативен дизайн
Поп и джаз музика
    Специализация: Поп и джаз музика - инструмент
    Специализация: Поп и джаз музика - пеене
    Специализация: съответен инструмент/пеене
Продуктов дизайн за интериор
Пространствен дизайн
Рекламен мениджмънт и визуален брандинг
    Специализация: Комуникационен и бранд мениджмънт
    Специализация: Мениджмънт на творческия процес в рекламата
Сравнително изкуствознание
Сценичен дизайн и медии
    Специализация: сценичен дизайн и медии
Танцово изкуство
    Специализация: Хореография на българския фолклорен танц
    Специализация: Хореография на модерния танц
Театрално изкуство и общество
    Специализация: Актьорско майсторство
    Специализация: Драматургия и критическо писане
    Специализация: Режисура и управление
Тонрежисура
    Специализация: Тонрежисьор
Тракия и културата на Древния свят
Филмово и телевизионно изкуство
    Специализация: Кинодраматургия
    Специализация: Филмов и телевизионен дизайн и костюмография
    Специализация: Филмова и телевизионна режисура
    Специализация: Филмово и телевизионно операторство
    Специализация: Филмово и телевизионно продуцентство
Фотографско изкуство
Сигурност и отбрана
Киберсигурност
Криминология и политики за превенция на престъпността
    Специализация: Превенция на престъпността, Ресоциализация на криминално проявени лица
Национална и международна сигурност
    Специализация: Вътрешна сигурност
    Специализация: Международна сигурност, миграция, дипломация
Противодействие на престъпността и тероризма
    Специализация: Мениджмънт на противодействието на престъпността и тероризма
    Специализация: Психология на криминалното поведение