Електронен каталог

Магистърски програми

А
Американистика и британистика. Сравнителни изследвания (на английски език)
Археология на Балканите и Източното Средиземноморие (на английски език)
    Специализация: Антична археология
    Специализация: Праистория
    Специализация: Средновековна археология
Б
Бранд мениджмънт (на английски език)
К
Когнитивна наука (на английски език)
Д
Дигитален маркетинг и социални медии (на английски език, съвместна програма с Шефилдския университет)
Б
Банково дело и финанси (на английски език, съвместна програма с Шефилдския университет)
У
Управление и развитие на човешките ресурси (на английски език)
М
Международни бизнес комуникации (на английски език)
У
Управление и икономика на устойчивото развитие (на български и английски език)
Б
Бизнес, мениджмънт, технологии и иновации (на английски език, съвместна програма с Шефилдския университет)
М
Маркетинг, реклама и връзки с обществеността (на английски език, съвместна програма с Шефилдския университет)
Музикално изпълнителство (на английски език)
Ю
Югоизточно-европейски изследвания (на английски език)
    Специализация: югоизточно-европейски изследвания
Е
Езикова и речева патология (на английски език)
С
Стратегическо лидерство (на английски език)
Средиземноморският свят: Елада, Рим и древният Близък изток
А
Анимационна режисура
Артистични практики в архитектурна среда
    Специализация: артистични практики в архитектурна среда
Артистични психо-социални практики и психодрама
Артмениджмънт (Управление на културни институции и творчески индустрии)
Археологически изследвания
    Специализация: Антична археология
    Специализация: Праистория
    Специализация: Средновековна археология
Архитектура
Б
Банков мениджмънт
Банков мениджмънт ДО
Бизнес администрация
    Специализация: Мениджмънт и лидерство
    Специализация: Управление на рисковете
    Специализация: Управление на човешките ресурси
Бизнес комуникации
Бизнес развитие в мрежови индустрии: енергия, телекомуникации, транспорт
    Специализация: Енергийни пазари
    Специализация: Телекомуникации и IT
    Специализация: Транспорт
В
Визуална антропология
Г
Графичен дизайн за дигитални и печатни медии
Д
Дигитални комуникации
Дизайн на електронни издания и уеб сайтове
    Специализация: Дизайн
Дипломация и международни отношения
Древният Египет в Класическата епоха
    Специализация: Египтология
Е
Европейско управление и икономическа дипломация
Език и публичност. Философски и социологически подходи
    Специализация: Социологически анализи на публичната употреба на езика
    Специализация: Философски аспекти на публичната употреба на езика
Езикова и речева патология
Екологични експертизи и контрол
Експозиционен дизайн и креативни индустрии
    Специализация: Експозиционен дизайн
Електронно здравеопазване
Ж
Живопис
    Специализация: Живопис
Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)
И
Извличане на знания и технологии за големи данни
Изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата
    Специализация: изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата
Илюстриране и графични технологии
    Специализация: илюстриране и графични технологии
Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии
    Специализация: Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии
Иновации и технологии в съвременния бизнес (на английски език)
Интеграционни процеси в Европа и постсъветското пространство (на руски език)
История, политика и религия
    Специализация: Епохи на преход
    Специализация: Публични и социални политики - история и съвременни проблеми
    Специализация: Религията в историята
К
Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми
    Специализация: керамика и порцелан. Съвременни дигитални форми
Киберсигурност
Класическа музика
    Специализация: Поп и джаз музика - инструмент
    Специализация: Поп и джаз музика - пеене
    Специализация: съответен инструмент/пеене
Клинична психология - психоаналитична перспектива
Клинична социална работа
    Специализация: Семейна социална работа (консултиране)
    Специализация: Социална работа с клинични случаи
Композиция и дирижиране
    Специализация: Композиция
    Специализация: Оркестрово дирижиране
    Специализация: Хорово дирижиране
Криминология и политики за превенция на престъпността
    Специализация: Превенция на престъпността, Ресоциализация на криминално проявени лица
Културен туризъм
Културна и социална антропология
Л
Лидерство и публичен мениджмънт
Лингводидактика
Литература, книгоиздаване, медии
М
Маркетинг в дигитална среда (на английски език)
Маркетинг мениджмънт
Международен алтернативен туризъм
    Специализация: Алтернативен туризъм
Международен бизнес
Международни отношения и публично управление (на френски език)
Международни отношения и сравнителна политика (на френски език)
Мениджмънт за организационно съвършенство
Мениджмънт на развлекателната индустрия
Мениджмънт на туристическия бизнес
Микробиология
    Специализация: Микробиология на храните
    Специализация: Микробиология на човека
Мода и бизнес стратегии
Мода и стайлинг
    Специализация: Моден дизайн
Музикознание
    Специализация: музиколог
Мултимедия и компютърна анимация
    Специализация: компютърни технологии
Мюзикъл – музикална драма и комедия
Н
Национална и международна сигурност
    Специализация: Вътрешна сигурност
    Специализация: Международна сигурност, миграция, дипломация
О
Организационна и социална психология
П
Писмен и устен превод
    Специализация: Преводач с … (уточнява се конкретния език/езици, с които студентът е работил)
    Специализация: Преводач с … (уточнява се конкретния език/езици, с които студентът е работил)
Плакат и комуникативен дизайн
    Специализация: Плакат и комуникативен дизайн
Политически комуникации
Политически мениджмънт и публични политики
Поп и джаз музика
    Специализация: Поп и джаз музика - инструмент
    Специализация: Поп и джаз музика - пеене
    Специализация: съответен инструмент/пеене
Право
Продуктов дизайн за интериор
Пространствен дизайн
Противодействие на престъпността и тероризма
    Специализация: Мениджмънт на противодействието на престъпността и тероризма
    Специализация: Психология на криминалното поведение
Психология на развитието
Психо-социални интервенции с деца и семейства
Публичен мениджмънт (на английски език)
Р
Реклама и бранд мениджмънт
    Специализация: Бранд мениджмънт
    Специализация: Реклама и стилове на живот
Рекламен мениджмънт и визуален брандинг
    Специализация: Комуникационен и бранд мениджмънт
    Специализация: Мениджмънт на творческия процес в рекламата
С
Софтуерни технологии в Интернет
    Специализация: Моделиране и анализ
    Специализация: Проектиране и разработване
Социално предприемачество
Сравнително изкуствознание
Сценичен дизайн и медии
    Специализация: сценичен дизайн и медии
Счетоводство и одитинг
    Специализация: Одитинг
    Специализация: Счетоводство
Т
Танцово изкуство
    Специализация: Хореография на българския фолклорен танц
    Специализация: Хореография на модерния танц
Творческо писане
Театрално изкуство и общество
    Специализация: Актьорско майсторство
    Специализация: Драматургия и критическо писане
    Специализация: Режисура и управление
Телекомуникации
    Специализация: Мобилни комуникации и цифрови медии
    Специализация: Реализация на проекти в телекомуникациите
    Специализация: Регулиране и технологично управление в телекомуникациите
    Специализация: Цифрови телекомуникационни мрежи
Технологии в писмения и устния превод
Тонрежисура
    Специализация: Тонрежисьор
Тракия и културата на Древния свят
У
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)
Управление на агробизнеса и развитие на селските райони
Управление на здравеопазването
Управление на луксозното хотелиерство
Управление на проекти по информационни технологии
Ф
Филмово и телевизионно изкуство
    Специализация: Кинодраматургия
    Специализация: Филмов и телевизионен дизайн и костюмография
    Специализация: Филмова и телевизионна режисура
    Специализация: Филмово и телевизионно операторство
    Специализация: Филмово и телевизионно продуцентство
Финанси
    Специализация: Инвестиционен мениджмънт
    Специализация: Корпоративни финанси
    Специализация: Финансов мениджмънт на стартъпи
Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане
    Специализация: Застраховане
    Специализация: Финансово-счетоводен мениджмънт
Фотографско изкуство