LAWN913 Самостоятелна работа по Гражданско процесуално право

Анотация:

Подпомага изучаването на гражданското процесуално право чрез:

търсене и анализиране на съдебна практика относно определени институти в гражданския процес;

изготвяне на искова молба, отговор - като част от процесуалните действия на страните в гражданския процес;

изготвяне на съдебни актове - като част от процесуалните действия на съда

от всеки един студент индивидуално.

прочети още
Право

Преподавател(и):

доц. Тодор Коларов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

- справяне с правилата на съдебния процес,принудителното изпълнени, вписването на ЮЛ, нотариалните производства и пр. умения като практикуващи юристи

- нагласи за практикуващи юристи


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

конкретно зададени теми за анализ на съдебната практика по групи студенти

Литература по темите:

Сталев Ж. Българско гражданско процесуално право