LAWN912 Самостоятелна работа по Международно частно право

Анотация:

Право

Преподавател(и):

доц. Венцислава Желязкова  д-р
гл. ас. Александър Андреев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: