MODB510 Технология в модата

Анотация:

Завършилият успешно дисциплината ще придобие необходимия минимум от теоретични и професионални познания по прилагане на съвременни методи и технологии за изработване на различни по вид и предназначение поясни изделия.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

преп. Татяна Пенчева  
 Ивияна Зашева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

•Терминологичния апарат използван в областта на шевното производство;

? Дейностите и част от процесите прилагани при обработката на шевните изделия;

? Технологиите и технологични варианти за изработване на възли и на цели изделия.

2) могат:

? Да създават технологични последователности за изработването на възлите и монтажа на различни видове поясни изделия;

• Да предлагат технологични варианти за изработване на изделията в съответствие с проектираните модели.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

•Конструиране и моделиране на облеклотоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Методи за стабилизиране на формите на шевните изделия. Методи за подлепване чрез подаване на топлина от външни източници

2. Методи за подлепване чрез генериране на топлина в свързвателя и текстилните материали

3. Видове свързващи вещества. Начини за нанасянето им върху подложния текстилен материал. Показатели определящи качеството на подлепените текстилни материали

4. Влаготоплинна обработка на шевни изделия. Същност и фази на процеса. Съоръжения за ВТО

5. Характеристика на шевните конци

7. Набиране на текстилните материали в процеса на шиене. Причини за набирането. Начини за намаляване на набирането и начини за определяне на степента на набиране

8. Технология за изработване на шлиц на ръкави

а) на блузи и ризи;

б) на дамско сако; в) на мъжко сако.

9. Технология за изработване на яки

а) на блузи и ризи;

б) на дамско сако;

в) на мъжко сако

10. Технология за изработване на маншети на раменни и поясни изделия

11. Изработване на дамска блуза по модел.

12. Изработване на мъжко сако по модел.

13. Създаване на технология за изработване на раменно изделие по модел.

14. Предварителна обработка на основните детайли.

15. Монтаж на изделието. Технологична карта.

Литература по темите:

Ц. Кънчев, Хр. Петров, Технология на облеклото, “Техника”, 1995г.

Посочената литература е на разположение на студентите в библиотеката на НБУ

Средства за оценяване:

ТЕСТ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

ПОРТФОЛИО

УСТЕН ИЗПИТ

КОНФЕРАНС