MODB507 Проект: Аксесоари

Анотация:

1. Този курс има за цел да запознае студентите с различните видове аксесоари, които допълват и обогатяват дизайнерските облекла.

2. Придобиват се общи знания за истороческото развитие на различните видове аксесоари: накити, шапки, чанти, шалове и тн.

3. Правят се дизайнерси разработки по поставени теми.

4. Изработват се в материал: накити, шапки, чанти. /Материалите се осигуряват от НБУ/

прочети още
Мода

Преподавател(и):

проф. Елена Тодорова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1.Студентите се научават да използват в самостоятелни дизайнерски разработки придобитите знания.

2. Могат да изработват сами различни аксесоари, с които да допълват авторските си облекла
Предварителни изисквания:
Няма предварителни изисквания

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Проект-проучване на тема „ Видове орнаменти”

2.Провеждане на семинар – обсъждане на студентските проекти по зададената тема.

3.Проект-проучване на тема „ Стилизацията като изразно средство”

4.Творчески разработки по темата.

5.Провеждане на семинар – обсъждане на студентските проекти по зададената тема.

Литература по темите:

Perssian Designs, The Pepin Press

Geometric patterns, The Pepin Press

Turkish Designs, The Pepin Press

Gothic Pattern, The Pepin Press

Art Nouveau Designs, The Pepin Press

Jewelry Design , daab

Средства за оценяване:

1. Задължително се провежда текущ контрол. Текущият контрол въз основа на активността по време на час се извършва по време на целия семестър. При приключване на всяка тема и творческа разработка се поставя оценка.

2. В края на семестъра се прави общ конферанс на който се поставя окончателна оценка.

3. Цени се най-вече умението на студентите да изразяват собствено виждане по разглеждания проблем.