MODB506 Проект : Дамско облекло

Анотация:

Курсът Проект:Дамско облекло представлява решаване от страна на студентите на задача по зададена тема. Темата може да е обща или различна за всеки студент и се задава от преподавателя. Студентът трябва да представи своя концепция, мудборд, колорит, разработени скици по темата и представянето им по най-добрия начин.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

 Теодора Момекова  

Описание на курса:

Компетенции:

С този проект се проверява доколко студентите са усвоили метода на работа на дизайнера за изграждане на колекция - стори, мудборд, колорит, проекти, евентуално портфолио по темата.
Предварителни изисквания:
Обучение по моден дизайн

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Тема за проекта(обща или различна за всеки студент), обсъждане и изясняване на задачата.

2. Проверка на работата на студента - І етап, обсъждане и забележки

3. Проверка на работата на студента - ІІ етап, обсъждане

4. Проверка на работата на студента - ІІІ етап, обсъждане и оценяване

Литература по темите:

Прогнозни модни издания в библиотеката на НБУ

Средства за оценяване:

конферанси