MODB505 Моделиране на облеклото - ІІІ част

Анотация:

Студентите подробно изучават методика за конструиране и моделиране на облекло, създадена от Deitsche Bekleidungs Akademie, Munchen (Muller&Sohn. В процеса на обучение студентите експериментират в материал изработените от тях конструкции и преминават към създаване на цялостен дизайн-проект.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

гл. ас. Незабравка Попова-Недялкова  д-р
 Милена Начева  

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще:

1. Знаят да конструират дамско горно облекло

2. Могат да създадат собствена конструкция в М 1:1

2. Могат да изработят в материал изучавана конструкция
Предварителни изисквания:
1.Лекциите се провеждат в експериментално художествено ателие по мода - УПИЗ по мода.

3. Масите трябва да са достатъчно големи, за да могат студентите да чертаят на листове голям формат - конструкции по собствен размер в М1:1.(А1)

4. Предварителни изисквания към студентите - да имат завършени начални курсове по конструиране и моделиране на облекло

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

І. Конструиране и моделиране на дамско горно облекло

1. Основна конструкция на корсаж – конструктивен чертеж. Ръсторазмерна таблица. Ръкав.

2. Изработване на конструкцията в М 1:1.

3. Експеримент в материал - прошиване на изработената конструкция.

4. Упражнение.

5. Текущо оценяване.

6. Трансформации на свивки, изработване на шаблони, чертежи.

7. Експерименти в материал

8. Упражнение.

9. Ръкави – видове.

10. Моделни разработки на ръкави

11. Яки и ревери – видове.

12. Моделни разработки на яки и ревери.

13. Изработване в материал на цяло изделие.

14. Упражнение.

15. Конферанс. Текущо оценяване.

Литература по темите:

Препоръчителна литература:

1.M. Muller & Sohn, “Rocken und Hosen”, Rundschau 1990

2. M. Muller & Sohn, “Blusen und Kleider”, Rundschau 1990

3. Rundschau – DOB, списания – течения 1997 – 2007г.

Посочената литература е на разположение на студентите в библиотеката на НБУ.

Средства за оценяване:

1. 4 текущи оценки през семестъра:

–домашни работи

–основни конструкции в М1:1 по собствен размер

–експеримент на основни конструкции в материал по собствен размер

–изработване на собствен модел в материал

2.Изпит:

-курсова работа – 5 собствени модела – разработка на конструкциите в М1:5

-10 модела от “Rundschdu” - разработка на конструкциите в М1:5