MODB501 Дизайн на дамско облекло

Анотация:

• Курсът запознава студентите с начините и методите при проектирането на дамското облекло.

• Да развие умение за задълбочено и творческо осмисляне на модните тенденции и приложението им при създаване на колекции.

• Да провокира фантазията на студентите при проектиране на облекла за различни целеви групи.

• Да запознае студентите с основните особености на изобразителната дейност при художествено проектиране на облеклото.

• Курсът създава възможност за претворяване в идейни проекти и в материал получените знания в областта на дамските облекла

прочети още
Мода

Преподавател(и):

доц. Кристина Савова  д-р
ас. Кристина Колодеева  
 Ивияна Зашева  

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Основни изисквания при проектирането на дамското облекло.

• Модните тенденции в облеклото и аксесоарите.

2) могат:

• Да прилагат уменията си при създаването на колекции в зависимост от функциите, тенденциите и други особености на облеклото.

• Да проектират облекло в различните целеви групи


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• В областта на модната графика

• В областта на конструирането.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Дамско облекло-целеви групи,особености и кагегории

Форма , силует,рътъм при проектиране на дамско облекло

Проектиране на облекла в основните силуети при дамското облекло-А,O,П,V,Т

Обсъждане на създадените проекти

Текущо оценяване – анализ на студентски проекти

Особености при проектиране на всекидневни дамски облекла

Художествено проектиране на съвременни официални облекла повлияни от ренесансовия костюм-

Художествено проектиране на съвремени облекла ,повлияни от стил „Барок”,”Ампир”,”Готика”.

Рисуване на определени детайли и елементи от дамското облекло

Текущо оценяване – анализ на студентски проекти

Проектиране на колекция облекло ,повлияно от киното

Проектиране на колекция облекла,повлиани от архитектурата,

Проектиране на облекла ,повлияни от изобразителното изкуство.

Обсъждане на създадените проекти.

Текущо оценяване- семестриална оценка

Литература по темите:

• АДАМ,М. Вратовръзки и папионки стил и елегантност 2000

• БЕСКОРОВАЙНАЯ,Г. КУРЕНОВА,С. Проектирование детской одежды 2000

• БЕРДНИК,Т. Основы художественного проектирования костюма и эскизной графики 2001

• ВЕРНЕКИНК, Л. История на облеклото 1933

• ВАКАРЕЛСКИ, ХР., ИВАНОВ, Д. История на облеклото 1942

• ДИМИТРОВА-ПОПСКА, П. Проектиране на облеклото 1994

• ДИМИТРОВА-ПОПСКА, П. Дизайн на облеклото 1999

• ИДАЛГО, М. Всичко за съвременния моден дизайн 2010

• ЙОНАС, С. Модата-марки, дизайнери, стилове 2010

• КОЛЛЕКЦИЯ ИНСТИТУТА КОСТЮМА КИОТО История моды 2000

• О`ХАРА, ДЖ. Енциклопедия на модата 1995

• СТОЙКОВ,Л. Теоретични проблеми на модата 2006

• FENLIG,U. Kostumkunde 1980

• ELISABETTA KUKY DRUTI Le mode du drape histore, conception et dessin 2007

• HALBRICH, WADYKA Der fasion guide 1999

• HANESEN, H. Histore du costume 1956

• HARRIS,K. The child fashion 1750/1920 1999

• LAVER, J. A Concise history 1979

• LAVER, J. Costume and fashion a concise history

• LEHNER, G. Mode 1998

• LOSCHEK, I. Reclams mode – und kostumlexikon 1999

• MARSHALL,N. Dictionary of children`s clothes 1700 to present 2008

• KUBALOVA, L. Das grosse bilderlexikon der mode 1981

• PEACOCK, J. The chronicle of costume 1996

• PEACOCK, J. Children` s costume 2009

• RACINET, A. Histore du costume 1995

• TATHAM,C. SEAMAN,J. Fashion design drawing course 2003

• WAYNE,CH. ARROYO,N. How to draw poses in fashion 2011

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

ПОРТФОЛИО

КОНФЕРАНС