ARTB936 Стилове в облеклото през вековете

Анотация:

Модните дизайнери търсят вдъхновението си в изобразителното изкуство, природата, архитектурата, музиката, в представите за бъдещето, в миналото...Затова изучаването на миналото на модата е много важно за младите дизайнери, както за общата им култура, така и като вечен източник на вдъхновение.

Курсът проследява развитието на стиловете в облеклото през вековете, като се започне от древна Месопотамия и Египет, както и необичайната за древността култура на остров Крит, през Древна Гърция и Рим, Византийската култура и облекло, облеклото на траките и прабългарите, на варварите, романския стил, ранната и късната готика, ренесанса, реформацията, строгата испанска мода, модата от периода на 30-годишната война,Луи ХІV и барока, рококото, революционната мода след 1789 г. - директорията, ампира, реставрацията, романтиката и второто рококо... до създаването на първата модна къща на Чарлз Фредерик Уърт, и началото на нов етап в развитието на модата.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

 Теодора Момекова  
доц. Кристина Савова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите се запознават с основните стилове, господствали в облеклото от древността до 70те години на 19 век. Те могат да класифицират силуетите, детайлите, фризурите, аксесоарите, принадлежащи към дадена епоха, и научават къде и как да търсят по-подробни сведения за стила, който ги интересува.

Те могат да решават учебни задачи и да осъществяват проекти, базирани на определен стил в облеклото, според заданието, което са получили.

Познаването на стиловете в облеклото помага също така за създаването и изясняването на собствения стил на дизайнера.
Предварителни изисквания:
Понятие от моден дизайн

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Историята на облеклото - неотменна част от историята на цивилизациите

2. Древен Египет и Месопотамия,Цивилизацията на о-в Крит

3. Древна Елада,Древен Рим

4. Варварите

5. Романският стил

6.Готика,Бургундски стил

7.Ренесанс

8.Реформация

9.Испанската мода

10 30-годишната война

11.Луи ХІV

12. Рококо, регентство, Луи ХVІ

13. Революцията, директорията, ампир

14. Реставрация, романтизъм

15. Второто рококо

Литература по темите:

W.Peacock "History of Western Costume"

A.Racinet "Histoire du costume"

E.Thiel "Geschichte des Kostuems"

etc. etc.

Средства за оценяване:

тестове