ARTB685 Проект - текстил - щампи

Анотация:

Студентите рьзработват самостоятелна задача проект и изпълняват детайл в материал при поставено задание от преподавателя.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

проф. Емилия Панайотова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти

знаят: Теорията свързана с ,традиционните техники в текстила - 1 част

могат: Сами да работят в изучаваните техники
Предварителни изисквания:
Студентите трябва да познават основните принципи на композицията, пропорциите. Необходимо е да умеят да рисуват с различни изобразителни материали, да са запознати с теорията на цветовете.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Създаване на самостоятелна работа - проект и изпълнение в материал на детайл по зададена от преподавателя тема.

Текстилно печатане

2. Изработване и печат с ръчни материали за печат.

3. Алтернативни начини и материали за печат.

4. Монолитен печат.

5. Аерографен начин за печатане.

6. Печат и рисунка върху текстил чрез резервиране

7. Мраморна техника чрез сгъстители и алтернативни сгъстяващи състави.

8. Печатане с помощта на плоски печатни форми

9. Печатане с ръчни печатни форми

10. Печатане с цилиндрични печатни форми

Литература по темите:

Трифон Стефанов Технология на текстила, 1975

carol Joyce, Tentile Design , 1997

Румен Райчев, Цветовете в изкуството, 2005

Ирина Журавлева, Ткани, 2004

Средства за оценяване:

текущи конферанси - анализи и коментари на отделните етапи в процеса на проектиране

семестриален конферанс - завършен проект за текстил - формат А4 или А3. Заедно с Проекта се представят и рисунките и скиците на подготвителните етапи - проучване, композиция, колорит.