ARTB755 Компютърно проектиране: Illustrator

Анотация:

Основни цели и задачи на курса:

По време на обучението в този курс студентите усвояват основните техники и операцци, който са характерни за програмата Adobe Illustrator.

Курсът започва с начални стъпки за овладяване на програмата и достига

до усвояването на усъвършенствани техники за работа с програмата.

Текущото оценяване се извършва върху самостоятелно изготвени графични проекти, които стеднтите представят на преподавателя.

По време на лекция студентите разработват графични проекти на базата,

на който усвояват и упражняват новите техники.

Обучението се извършва в компютърните зали на НБУ,

като студентите могат да проследяват развитието на лекцията,

чрез мултимедийни презентации представени от преподавателя.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

гл. ас. Яна Василева  д-р
гл. ас. Стоян Бунджулов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Обучението се извършва по Официаленият учебен курс на Adobe Illustrator, който покрива основните изисквания за работа с програмата.

Обучението по време на лекциите се извършва по дисковете с упражнения, раздадени от преподавателя. Описанието на проведените лекции можете да намерите качени в новата система на НБУ - MOODLE.


Предварителни изисквания:
Няма предварителни изисквания към студентите желаещи да преминат курса на обучение.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Запознаване с работната област на Illustrator.

2.Основи на селектирането.

3.Основни геометрични фигури.

4.Рисуване с инструмента Pen.

5.Оцветяване на фигури.

6.Прозрачност и режим на смесване.

7.Работа със слоеве.

8.Геометрични преобразувания на обекти.

9.Разполагане и подреждане на обекти.

10.Атрибути за външен вид, стилове и ефекти.

11.Работа с текст.Дизайн на плакат формат 50x70 см

12.Преливане на форми и цветове.Символи.Четки.

13.Ефекти на рисуване с аерограф.3D ефекти. Работа с таблет.

14.Дизайн и предпечатна подготовка на рекламни материали.

15.Изчертаване на кройки и технически скици.

*Обучението по време на лекциите се извършва по дисковете с упражнения, раздадени от преподавателя. Описанието на проведените лекции можете да намерите качени в новата система на НБУ - MOODLE

Литература по темите:

Помощна литература:

“Официален учебен курс Adobe Illustrator CS”- изд.СОФТПРЕС

“Официален учебен курс Adobe Illustrator CS2”- изд.СОФТПРЕС

“Официален учебен курс Adobe Illustrator CS3”- изд.СОФТПРЕС

“Официален учебен курс Adobe Illustrator CS4”- изд.СОФТПРЕС

Средства за оценяване:

Студентите представят два самостоятелно разработени графични проекта, изпълнени на програманта Adobe Illustrator.

Темите за практическите разработки се поставят от преподавателя.

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 60 %

КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ 20%

ФИНАЛЕН ИЗПИТ 20%