POLS333 Самостоятелна работа: Политическа система на ЕС

Анотация:

Самостоятелната работа продоставя възможност за задълбочаване познанията на студентите върху специфични компоненти на политическата система на ЕС.

прочети още
Политиката и обществото (на английски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Катя Христова-Вълчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Умения за работа с академичен текст по пробллемите на функциониране на политическата система на ЕС.

Умение за анализ на отделните компоненти на политическата система на ЕС
Предварителни изисквания:
Базови познания за институциите и основните актьори в политическата система на ЕС

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Основни елементи на политическата система на ЕС:

Институции - роля и правомощия на националните и над-националните институции в ЕС

Актьори - типология на основните актьори в политическата система на ЕС според защитаваните интереси

Политики - типология на публичните политики в ЕС

Литература по темите:

1. Bulmer, Simon and Christian Lequesne (2005) The Member States of the European Union, Oxford University Press.

2. Hix, S. and Hoyland, B. (2011). The Political System of the European Union. Palgrave Macmillan, 3rd edition

Средства за оценяване:

Курсова работа - академичен текст в обем минимум 18 000 знака на английски език