LAWN514 Самостоятелна работа по Семейно и наследствено право

Анотация:

Право

Преподавател(и):

доц. Цветалина Петкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: