CITB408 Програмиране на Java

Анотация:

Информатика

Преподавател(и):

доц. Мартин Иванов  д-р
доц. Ласко Ласков  д-р
гл. ас. Христина Костадинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: