LAWN415 Самостоятелна работа по Финансово право

Анотация:

Самостоятелната работа по Финансово право представляа самостоятелна разработка на студента, свързана с преглед на съществуващите разработки по поставената тема и анализ на съществуващата съдебна практика по разглежданата тема.

прочети още
Право

Преподавател(и):

доц. Емилия Станкова  д-р
гл. ас. Здравко Славчев  
доц. Гинка Симеонова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Изготвянето на самостоятелна работа има за цел студентите да придобият допълнителни теоритични и практически умения свързани с усвояването на изучаваната материя.
Предварителни изисквания:

Студентите да са посещавали курса по Финансово право, както и упражненията по Финансово право.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: