ALHM300 Мениджмънт на развлекателната индустрия

Анотация:

Този курс обхваща управлението на различните области от развлекателната индустрия - изобразителното изкуство, музейното дело, модата и дизайна, музикалното творчество, театърът и балетът, фолклорът, етнологията, хореографията и други.

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

доц. Ирена Емилова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) ще знаят:

• Състоянието и развитието на развлекателната индустрия

• Спецификата на развлекателната индустрия в контекста на туризма.

• Значението на музиката, киното, театърът, изобразителното изкуство, археологията, етнологията, др. за развитието на туризма.

2) ще могат да:

• Организират производствената дейност на развлекателната индустрия

• Реализират продуктите на развлекателната индустрия

• Разработват проекти в развлекателната индустрия


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Управление на туризма

• Културен туризъмФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тема 1. Състояние и развитие на развлекателната индустрия –лекция - 2 ч.

Тема 2. Организиране на производствената дейност в развлекателната индустрия – лекция – 2 ч.

Тема 3. Реализация на продуктите на развлекателната индустрия – лекция - 2 ч.

Тема 4. Организация и структура на развлекателната индустрия – лекция – 2 ч.

Тема 5. Управление на развлекателната индустрия – лекция – 2 ч.

Тема 6. Рекреация чрез въображението (реимаджинейшън) в туризма – лекция – 2 ч.

Тема 7. Модата и дизайнът в туризма – лекция – 2 ч.

Тема 8. Археология и музейно дело в туризма– лекция – 2 ч.

Тема 9. Изобразителното изкуство в туризма – лекция – 2 ч.

Тема 10. Архитектурно-историческите паметници в туризма – лекция - 2 ч.

Тема 11. Музикалното творчество в контекста на туризма – лекция – 2 ч.

Тема 12. Театърът и балетът в туризма – лекция – 2 ч.

Тема 13. Фолклорът и етнологията в туризма – дискусия - 2 ч.

Тема 14. Хореографията в туризма – лекция – 2 ч.

Тема 15. Занаятите и сувенирното производство в туризма - работа в групи – 2 ч.

Литература по темите:

Емилова И., Мениджмънт на развлекателната индустрия, изд. на НБУ, С., 2018

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 100 %