POLM446 Бюджетиране в ЕС: методи, правила и процедури

Анотация:

Европейско управление и икономическа дипломация

Преподавател(и):

доц. Маргарита Шивергева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: