RESM001 Информатика в архитектурата и градоустройството

Анотация:

• В курса се изучава специализираният софтуеър за архитектурна работа ArchiCAD. Той се разработва от фирмата Graphisoft, която е част от германската група Nemetschek. Всяка учебна година се изучава различна версия на софтуеъра, която е последната и най-нова негова версия.

• Изучаваният софтуеър е един от водещите продукти за архитектурно проектиране. Той е основан на най-съвременната платформа компютърно проектиране – Информационен модел на сградата (Building Information Model - BIM). Тя предоставя възможности едновременно за двумерно чертане, тримерно моделиране, количествени сметки, визуализации и презентации.

• В курса се получават подробни и задълбочени знания за софтуеъра и умения за професионалното му приложение за техническа и творческа архитектурна работа.

прочети още
Жилищна политика и управление на недвижимите имоти

Преподавател(и):

гл. ас. Климент Иванов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да работят със софтуеъра на високо професионално ниво.

• Принципите на работа на специализиран софтуеър за архитектурно проектиране, моделиране и презентация.

• Да използват софтуеъра творчески не само за изработване, но и за измисляне и създаване на проектите си.

2) могат:

• Да изработват идейни и работни архитектурни проекти.

• Да изработват детайлни тримерни модели.

• Да изработват визуализации с графична техника.

• Да изработват табла за презентации на проектите си.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Основни умения са работа с компютър под Windows, с интернет, електронна поща и Мудъл.

• Умения за инсталиране на софтуеър.

• Владеене на софтуеър за текстообработка.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Въведение. Демонстрация на проекти, направени с програмата. Снабдяване с програмата.

2 Запознаване с програмата - работна площ. Демонстрация на реални проекти в идейна и работна фаза, проектирани от Преподавателя с програмата.

3 Инсталация на програмата. Организация на работата. Файлове за работа от Мудъл. Profiles. 2Д и 3Д пространство. Навигация в 2Д и 3Д пространство.

4 Клавиатурни команди. Начални команди. Селекции. Guidelines, Snaplines. 2Д елементи I: хотспот, линия. Свойства – цвят, вид, слой.

5 Курсори. 2Д елементи II: дъга, кръг, елипса, елипсовидна дъга, сплайн. Вземане и предаване на свойства.

6 Координатни системи – абсолютни и относителни координати, правоъгъл¬ни и полярни координатни системи. Tracker.

7 Стени (Wall tool) I. Хоризонтален разрез – план. Групи. Trim. Чертане/моделиране на стени в 2Д и 3Д.

8 Стени (Wall tool) II/. Градеж и довършителни материали. Pet Pallette. Моделиране на стените на сградата с материали.

9 3Д прозорец - аксонометрия, перспектива, слънце, сенки, 3Д щриховка. Arrow tool. Marquee tool. Команди за местоположение: Drag, Rotate, Mirror, Copy, Multiple copy. Команди за промени – Stretch, Adjust, Split.Чертане на осите на сградата.

10 Плочи (Slab tool). Теория - вертикален разрез. Площни елементи – промени в контура и отвори. Команди за промени – Intersect, Fillet/Chamfer. Моделиране на плочите на сградата.

11 Щриховки (Fill tool); Pens;

12 Текст (Text tool); Етикет (Label tool); Draw order; Layer manager.

13 Коти (Dimension tools).

14 Покриви (Roof tool) I. Слоеве.

15 Покриви (Roof tool) II. Операции с твърди тела (SEO).

Литература по темите:

• Материали към лекциите в Moodle, НБУ, раздели: ARCM271, ARCM017.

• ARCHICAD 21 Reference Guide, 2017.

• ArchiCAD Интерактивни ръководства за обучение, 2018, http://www.archicadbg.com/services/view/12

• ARCHICAD Training Series Vol.1-6, www.youtube.com/user/Archicad

• ARCHICAD Channel – YouTube, www.youtube.com/user/Archicad

• Petkovic, N., ARCHICAD Master Classes (Step by Step Guidebook), e-книга, 2016, www.shu-a.info

• macinteract. ARCHICAD Field Guide Basic., e-книга, , 2016 https://macinteract.com/training/field-guides/

• MacKenzie S. and Gilbert S., ArchiCAD for AutoCAD Users, Graphisoft SE, 2011.

• Писарски, А., ArchiCAD 8 и 8.1 Пълно ръководство, СофтПрес, София, 2004.

• Симънс, Т., Graphisoft ArchiCAD 8 – стъпка по стъпка, СофтПрес, София, 2004.

Средства за оценяване:

• Писмени задачи

• Работа по време на учебните занятия

• Допълнителна работа със софтуеъра по курсови проекти в университета и такива извън него