VIPM705 Компютърни и рисунъчни експерименти

Анотация:

Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми

Преподавател(и):

гл. ас. Стоян Бунджулов  д-р
 Румен Кожухаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: