Мюзикъл – музикална драма и комедия

Програмна схема

Мюзикъл – музикална драма и комедия

Подготвителни курсове

Аудиторни курсове (кредитни)

Практически курсове (кредитни) - индивидуален

Практически курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)