ALHM221 Самостоятелна работа: "Специализиран втори чужд език (френски)"

Анотация:

• Обогатяване на професионалната терминология в областите на хотелиерството и ресторантьорството

• Достигане на елементарно ниво на общуване и писмено изразяване на професионална тематика

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

преп. Славянка Стамова  
преп. Мирослав Станчев  
преп. Георги Рашев  
преп. Даниела Димитрова  
преп. Десислава Илиева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

•Основна терминология в областите на хотелиерството и ресторантьорството ,на френски език

2) могат:

•Да комуникират елементарно с клиенти,работодатели и колеги,в писмен и устен вид,в процеса на обслужване на френски език
Предварителни изисквания:
• По френски език-ниво А2

• Хотелиерство-теория и практика

• Ресторантьорство-теория и практика

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1Comment ecrire une lettre commerciale-rediger les parties essentielles

2Demande de reservation par courriel

3Remplir une fiche de reservation

4Comment repondre a la demande de reservation

5Modifier ou annuler une reservation

6Confirmation de reservation

7Lettres de remerciement-des clients,de l’etablissement aux clients

8Reclamations

9Rediger une lettre d’excuse et proposer une recompense

10Rediger un publipostage a l’attention des anciens clients

Литература по темите:

• CORBEAU Sophie-“Hotellerie-restauration.com”-CLE International,Paris-2006

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 100%