POLM423 Проект: Новата политика на съседство

Анотация:

В течение на половин век Европейският съюз се стремеше към все по-дълбока интеграция, като същевременно приемаше нови членове. През повечето време двата процеса протичаха успоредно. Нарастващият брой държави-членки е част от развитието на европейската интеграция от самото начало. Днес, с 27 страни членки и население от близо 500 млн. души, ЕС е по-сигурен, проспериращ, силен и влиятелен, отколкото Европейската икономическа общност от 6 държави и с по-малко от 200 млн. души население преди 50 години.

Сега ЕС – общност на ценности, основаваща се на мира и свободата, демокрацията и върховенството на закона, толерантността и солидарността, е най-голямата икономическа зона в света. Разширяването на вътрешния пазар и новите икономически възможности увеличиха просперитета и конкурентоспособността на европейците

прочети още
Европейско управление и икономическа дипломация

Преподавател(и):

доц. Маргарита Шивергева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят: Да знаят и анализират същността на Политиката на разширяване и политиката на съседство, както и добре да използват научния инструментариум за анализ.
Предварителни изисквания:
слушали курс по политическа икономия, или увод в икономиката.,курс световна икономика и други уводни курсове по европейска интеграция

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Как функционира ЕС…………..………………………………………

2. Условия за членство

3. Критерии от Копенхаген

4. Стабилни институции, гарантиращи демокрацията, върховенството на закона, човешките права и уважението и защитата на малцинствата;

……..………………………………………

5. Функционираща пазарна икономика, както и способност да се справи с конкурентния натиск и пазарните сили, действащи в Съюза;. …..………………………………………

6. Способност да поеме задълженията на членството, и по-специално да се придържа към целите на политическия, икономическия и паричния съюз.

7. Европейска политика за съседство …………..………………………………………

8. ЕС- средиземноморски страни ………… ……………………………

9. ЕС – източно партньорство…… ……..………………………………………

10. ЕС - Турция

Литература по темите:

1. Selected Developmental Aspects of Trade and Trade Policies

Source: HTSPE Limited. Funded by the European Commission

Release Date: 2012

2. Trade, Growth and Development

Tailoring trade and investment policy for those countries most in need

Source: DG Trade

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%