POLM422 Проект: Дебатът за бъдещето на Европейския съюз

Анотация:

Проектът цели да се анализират актуални политически проблеми на ЕС и състоянието на политическите дебати за бъдещето на ЕС след Лисабонския договор.

прочети още
Европейско управление и икономическа дипломация

Преподавател(и):

гл. ас. Иван Начев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1.) Ще знаят:

- актуалните дебати, свързани със състоянието на политическата интеграция на ЕС след Договора от Лисабон;

- актуалните дебати по въпросите на политическата интеграция, банковата и икономическата интеграция на Съюза.

2.) Ще умеят:

- да анализират политическите процеси в ЕС след Договора от Лисабон;

- да анализират основните политически дебати в ЕС за бъдещето на ЕС след световната криза от 2008 година и възможностите на Европа 2020.
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Темите се определят текущо, в зависимост от тяхната актуалност.

Литература по темите:

Литературата и материалите, необходими за подготовката на студентите при тяхното представяне в рамките на проекта, се намират от самите студенти, в зависимост от конкретната дискутирана проблематика.

Средства за оценяване:

Оценяването за настоящия курс става по следния начин:

100 % писмен текст

или

100 % участие в семинари или конференции в областта на проблематиката на проекта, организирани от МП "Европейско управление".