POLM421 Семинар: Социални и културни перспективи на европейската интеграция

Анотация:

Европейско управление и икономическа дипломация

Преподавател(и):

ас. Христо Панчугов  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: