POLM420 Семинар: Европейската интеграция - икономически аспекти

Анотация:

Запознаване със същността, създаването и функционирането на единния европейски пазар. Подробно анализиране на четирите свободи на пазара и предизвикателствата пред “новите страни от Източна Европа. Подробно запознаване с принципите на функциониране и еволюцията на общите политики на ЕС.

прочети още
Европейско управление и икономическа дипломация

Преподавател(и):

доц. Маргарита Шивергева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят: принципите и етапите на формиране на единния европейски пазар. Да познават същността, еволюцията и спецификата на отделните икономически политики ,

2) могат: да могат да анализират как функционира единния европейски пазар, като свободно и подробно изследват движението на основните производствени фактори в Съюза. Да познават детайлно същността на основните икономически политики, както и най-новите предизвикателства пред тях, произтичащи от залегналите принципи в Европейската Конституция.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Как функционира ЕС…………..………………………………………

2. Същност на единния европейски пазар...………………………………………

3. Вземане на решения…..………………………………………

4. Институции и органи…..………………………………………

5. Области на политиката и дейности……………..………………………………………

Лисабонски договор

6. Стратегия Европа „ 2020”…..………………………………………

7. ИВС след икономическите предизвикателства през 2010 г.

Институции, механизми и рещения м Еврозоната

Литература по темите:

• 1. Monitoring prices, costs and volumes of trading and post-trading services, Brassels, 2011

• 2. EIOPA Report on the fifth Quantitative Impact Study (QIS5), 03.2011 Insurance, EU Commission

• 3. Study on the Costs and Benefits of Potential Changes to Distribution Rules for Insurance Investment Products and other Non-MIFID Packaged Retail Investment Products, 09.2010 Retail financial services

• 4. Study on the feasibility of reducing obstacles to the transfer of assets within a cross border banking group during a financial crisis. 04.2010, Banking

• 5. Study report on rapid information exchange on counterfeiting and piracy , 08.2010 Enforcement of rights

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%