POLM419 Семинар: Европейската външна политика и политика на сигурност

Анотация:

Европейско управление и икономическа дипломация

Преподавател(и):

проф. Христо Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: