VIPM731 Съвременно и концептуално изкуство

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с теорията, историята и авторите на световното Съвременно изкуство. по време на курса се разглежда много визуален материал, който се анализира и дискутира. търси се и връзката между примерите на Съвременно изкуство и съвременни пространствени жанрове и стилове.

прочети още
Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми

Преподавател(и):

доц. Елена Иванова  

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите завършили успешно курса могат да разпознават стиловете и теченията на Съвременното изкуство и да си служат с тях като понятие и изображение. всеки студент може да се занимава индивидуално с техниките на Съвременното изкуство във връзка с изграждането на неговата изразна такава.
Предварителни изисквания:
нямаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Дадаизъм

2. Неодада

3. Ташизъм

4. Абстрактен експресионизъм

5. Кинетично изкуство

6. Нов реализъм

7. Минимализъм

8. Концептуални изкуства

9. Пърформанс арт

10. Флуксус

11. Изкуство на процеса

12. Ленд арт

13. Видео арт

14. постмодернизъм

15. конферанс

Средства за оценяване:

Устен изпит

конферанс