Клинична социална работа

Програмна схема

Клинична социална работа

2-ри семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)