LAWD301 Правораздаване и юриспруденция по граждански и търговски дела

Анотация:

Граждански процес

Преподавател(и):

доц. Тодор Коларов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: