LAWN105 Външна политика на РБ

Анотация:

• Учебната дисциплина Външна политика на Република България е задължителна за студентите от специалност „Право“.

• В Курса се разглеждат основните въпроси на външната политика на България след Освобождението да наши дни, без да се претендира за историческа изчерпателност по всички въпроси, които са предмет на исторически ентерес. Акцентът пада върху крайният резултат от външнополитическата дейност, обективиран в международни многостранни и двустранни актове, по които стран ае България. Акцентира се и върху основните договори за мир след войните то 20 в., в които България участва.

• В началото кратко се поясняват някои теоретични въпроси, без разглеждането на които е невъзможно да се пристъпи към специалните въпроси във връзка с отделните периоди от външнополитическата дейност.

• Цел на курса е не наизустяване на правни норми и факти, а формиране на способност на студентите да се ориентират самостоятелно в материята на международните отношения и правната им уредба.

прочети още
Право

Преподавател(и):

доц. Катерина Йочева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Усвояват значителен обем информация, съдържаща се в учебния курс

• Задълбочено познаване на материята свързана със субектите, източниците, институтите на външнополитическата дейност.

2) могат:

• Придобиват способност за работа с конкретни международноправни актове (международни договори, конвенции и др.), което ще даде възможност на студентите и за практическо приложение на усвоения учебен материал.

• Придобиват способност са ориентиране в сложна проблематика; за анализ и самостоятелно мислене.


Предварителни изисквания:
• Добри познания по някои чужди езици, използвани в международното общуване

• Добра езикова култура

• Добри компютърни умения

• Богата обща култураФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ВЪПРОСНИК

ЗА ИЗПИТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

1. Понятие за външна политика. Субекти и обект на външната политика. Взаимодействие между вътрешна и външна политика. Значение на националните интереси за външната политика.

2. Периодизация на външната политика на съвременна България. Конституционни основи на външната политика на България (1879 – 1991 г.). Външнополитически механизъм и органи за осъществяване на външната политика в България съгласно действащото право.

3. Възстановяване на българската държава (Санстефански мирен договор, 3.3.1878 г. и Берлински мирен договор, 13 юли 1878 г.). Развитие на външната политика на България след Берлинския конгрес от 1878 г. Роля на Търновската конституция от 16.4.1879 г.

4. Външна политика на България за признаване на Съединението на Княжество България и Източна Румелия от 1885 г. Букурещки договор от 19 февруари 1886 г. и Топханенски акт от 5.4.1886 г.

5. Външна политика на България при управлението на правителството на Стефан Стамболов 1887 – 1894 г.

6. Външна политика на България в края на ХІХ-ти и началото на ХХ-ти век.

7. Създаване на Балканския съюз. Външна политика на България по време на Балканските войни (Първата балканска война, октомври 1912-май 1913 г. и Междусъюзническата (Втората балканска) война, юни-юли 1913 г.

8. Външна политика на България по време на Първата световна война (1914-1918 г.). Ньойски мирен договор от 27.11.1919 г.

9. Външна политика на България след края на Първата световна война – управление на Александър Стамболийски (6.10.1919-9.6.1923г.), Александър Цанков (1923 – 1926 г., демократически сговор до 1931 г.) и Народния блок (1931-1934 г.).

10. Роля на българската външна политика за уреждане на статута на българските малцинства зад граница - македонски и тракийски въпроси, добруджански въпрос. Проблемът за Западните покрайнини.

11. Външна политика на България в периода 1934 – 1941 г.; присъединяване към Тристранния пакт.

12. Международното положение на България в края на Втората световна война. Парижки мирен договор от 10.2.1947 г.

13. Характеристика и провеждане на външната политика на България през периода 1949-1956 г. Значение на Конституцията на НРБ от 4.12.1947 г.

14. Основни белези на външната политика на България в периода 1956 – 1989 г. Конституцията на НРБ от 18.5.1971 г.

15. Външна политика на България след 1989 г. Конституцията на РБ от 16.4.1991 г. Присъединяване на България към Съвета на Европа, НАТО и ЕС. Съвременни предизвикателства към външната политика на България.

София, 2012 г. проф. д-р Бл. Видин,

д-р К. Йочева

Литература по темите:

1. ТРЕТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО 1879-1946. Историческа енциклопедия, Автор: Ана Рабаджийска, Атанас Тошкин, Милен Куманов, Издадена: 2003 г.

2. История на българите том IV (История на българската дипломация), Автор: Веселин Трайков, Витка Тошкова, Емил Александров, Людмил Спасов, Издадена: 2004 г.

3. Български конституции и конституционни проекти, състав.: Веселин Методиев, лъчезар стоянов, Издадена: 1990 г.

4. Българските държавни институции, състав.: Веселин Методиев, лъчезар стоянов, Издадена: 1987 г.

5. Външна политика, дипломация, Автор: Георги Стефанов, Издадена: 1994 г.

6. МВНР Външната политика на България, документи, том І – ІІІ

7. Министрите на България 1879 - 1999, Автор: Ташо Ташев, Издадена: 1999 г.

8. Светът от 20-те до 90-те, Автор: Пол Джонсън, Издадена: 1993 г.

9. Брест-Литовският мирен договор 1918 г., Автор: Валентин Александров, Издадена: 2009 г.

10. Възход и падение на Великите сили, Автор: Пол Кенеди, Издадена: 2011 г.

11. Енциклопедичен речник по история Светът и България 1900 – 2003 г., Автор: Даниел Вачков, Валери Колев, Издадена: 2002 г.

12. Парламентаризмът в България 1879 - 1894, Автор: Мария Г. Манолова, Издадена: 2003 г.

13. Парламентарното управление в България 1894 - 1912, Автор: Мария Г. Манолова, Издадена: 2000 г.

14. Страници от българската история, Събития, размисли, личности, т. 1 и т. 2, Автор: Милчо Лалков и др., Издадена: 1993 г.

15. История на новото време, Автор: Андрей Пантев и др., Издадена: 1994 г.

16. Политическа и дипломатическа история на България , няколко тома, Автор: Г. Генов, Издадена: 2005 г.

17. Парламентаризмът в България 1879 - 1894, Автор: Мария Матеева, Издадена: 2005 г.

Средства за оценяване:

тест, домашна работа, самостоятелна писмена разработка