MUSM402 Практика: Самостоятелна изпълнителска работа І част

Анотация:

Мюзикъл – музикална драма и комедия

Преподавател(и):

гл. ас. Илиян Парасков  д-р
почетен професор Етиен Леви  
 Наталия Афеян  д-р
гл. ас. Нели Маринкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: