MUSM401 Проект: Конкурси, майсторски класове I част

Анотация:

Мюзикъл – музикална драма и комедия

Преподавател(и):

проф. Марио Хосен  д-р
гл. ас. Ана Линчева  д-р
проф. Людмил Ангелов  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: