MUSM548 Практика "Музикъл (музикална драма и комедия)" І част

Анотация:

Мюзикъл – музикална драма и комедия

Преподавател(и):

 Петър Бакалов  
доц. Нина Найденова  д-р
преп. Симеон Симеонов  
 Наталия Афеян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: