MUSM545 Сценични умения за мюзикъл, музикална драма и комедия І част

Анотация:

Мюзикъл – музикална драма и комедия

Преподавател(и):

доц. Ася Иванова  д-р
 Петър Бакалов  
доц. Нина Найденова  д-р
преп. Симеон Симеонов  
 Наталия Афеян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален с корепетитор

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: