MUSM542 История на мюзикъла

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с историята и еволюцията на жанра мюзикъл. С национални характеристики, с школи, автори, конкретни жалонни, знакови творби.

Изисква се активност от страна на студентите - посещаване на лекции и участие в обсъждания, запознаване с текстове, посветени на тематиката на курса, запознаване с аудио и видеозаписи, посещения на семинари, посещения на живо на мюзикъли.

Оценката се формина съвкупно: въз основа на посещенията, активността в часовете, изготвяне на писмени работи, презентации, резултати на изпит.

прочети още
Мюзикъл – музикална драма и комедия

Преподавател(и):

проф. Елисавета Вълчинова-Чендова  д.н.
проф. Явор Конов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите курса следва да познават историята и еволюцията на жанра мюзикъл, респ. национални школи, отделни автори, творби. Да имат изградени критерии в областта на мюзикъла, въз основа на които да могат да се ориентират и преценяват професионално, да могат експертно да формулират наблюденията и заключенията си.
Предварителни изисквания:

Бакалавърско ниво.

Познания по обща история, по история и теория на музиката.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Въведение:

Някои основни понятия и термини в театъра и музикалния театър

І. Предистория на мюзикъла

1. Въведение

2. Произход

2.1. Минстрел шоу

2.2. Бурлеска

2.3. Екстраваганца

2.4. Оперета

2.5. Хонки-тонк и водевил

ІІ. Модерният мюзикъл

1. От 1900 до началото на Втората световна война

1.1. Коан; Кърн, Болтън и Удхаус

1.2. Ървинг Бърлин

1.3. Роджърс и Харт

1.4. Джордж Гершуин

1.5. Коул Портър

2. След Втората световна война до 1990

2.1. Роджърс и Хамърстейн ІІ

2.2. Лърнър и Льове

2.3. Концептуалният мюзикъл (concept musical)

2.4. Стивън Зондхайм

2.5. Различни гласове/посоки/пътища

2.6. Ендрю Лойд Уебър

3. От 1990-те до днес

Литература по темите:

Конов, Явор (съставител и автор, 2008-2018): История на мюзикъла (Учебно помагало за студенти) - горният тематичен план е съдържанието на това помагало.

Стамболиев, Огнян: Книга за оперетата и мюзикъла. София, Гея-Либрис, 2012

Съдържание: От Жак Офенбах до Андрю Лойд Уебър, 110 класически оперети и 50 световни мюзикъла.

В книгата, освен описание на голям брой оперети и мюзикъли, включително и филмови, има и много хубави, немногословни обобщаващи текстове: 1. Кратък летопис на жанра (Огн. Ст.); 2. Накратко и за филмовия мюзикъл (Огн. Ст.); 3. Оперетата и мюзикълът на българската музикална сцена (Румяна Каракостова).

Средства за оценяване:

Присъствие и участие, Дискусия, Курсова работа, Изпит