MUSM158 Акомпанимент І част

Анотация:

Курсът подготвя студентите за бързото овладяване на съпровода на камерна, вокална или инструментална творба; практики при четенето на "Прима виста", създаването на навици при контакта с партньор певец или инструменталист.

Умения при транспорт на вокална творба.

прочети още
Мюзикъл – музикална драма и комедия

Преподавател(и):

доц. Ангел Заберски  д-р
проф. Милена Шушулова-Павлова  д-р
 Ермила Швайцер  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Четене и съпровод на клавирната партия във вокална или инструментална

творба от лека до средна трудност.

Умения при транспорт на вокална творба от четене на "Прима виста".

1) знаят:

•как да изработват творба от всички жанрове на камерната музика - "Lied",

"Melodies",романс, концртна ария, бароков мадригал и н.

2) чувство на ансамблист и относително познаване на спецификата на другите инструменти в даден ансамбъл

2) могат:

•самостоятелно да разучат творба из вокалната лирика от 19 в. до съвремеността

• Теоретично и практично да изяснят методическите похвати, свързани с моделите на обучение

Компетенции: Практически и преподавателски умения в бъдещата дейност на професионалисти

•Наблюдателност, отношение и ангажираност към проблемите на солистити и партньорите

•Бързо четене „На прима виста“ на вокална и инструментална литература със средна по трудност фактури


Предварителни изисквания:
Относително добро познаване и свирене на класическа литература в съответния жанр.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален с корепетитор

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

според индивидуалното ниво на всеки студент

Литература по темите:

Джералд Мур - Пианист акомпанятор, - изд."Москва", 1988

Средства за оценяване:

Участие в проекти

активно участие в концертни прояви

1. Участие в общ концерт

2. Участие в Коледен / или съответно Великденски концерт с орган

3 Участие в майсторски клас на Райна Кабаиванска

4 .Участие в семинаря на проф.Райнер Бишоф департамент "Музика" НБУ- месец октомври 2010

5. Посещение и устен анализ поне 5 вокални / камерни концерта

6. Писмен анализ на камерен концерт / в рамките на 10 стр. /