BEHM193 Самостоятелна работа: Динамично интервю.

Анотация:

В този курс студентите получават практически опит от водене на динамично интервю в рамките на програмата на "Студентски консултативен център". Интервюто се документира и представя на супервизор с цел изучаване на начина, по който студента изгражда терапевтична ситуация с клиента и води консултацията.

прочети още
Клинична социална работа

Преподавател(и):

ас. Майя Младенова  

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите придобиват умения да управляват границите, процеса и съдържанието на интервюто.
Предварителни изисквания:
Студентите трябва да са преминали курс "Динамично интервю".

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

-

Литература по темите:

Psychiatry. 2005 Winter;68(4):316-36., Clinical tasks of the dynamic interview.

Fowler JC1, Perry JC.

Средства за оценяване:

Студентът получава обратна връзка за стила на водене на интервюто.