BEHM184 Клиничен семинар, I част

Анотация:

Задачата на семинара е да предостави възможност на студентите да представят лично клиничната си работа по случай пред екип от специалисти.

Целите на представянето са: усвояване на формата за организиране на информацията събрана при оценката на случая; адекватно и информативно документиране на терапевтичната сесия; ориентиране по въпросите на преноса и контрапреноса, възникнали в хода на клиничната работа; сполучливо използване на интерпретации във и извън преноса.

прочети още
Клинична социална работа

Преподавател(и):

проф. Тома Томов  д-р
ас. Майя Младенова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Как да изграждат и развиват терапевтичната ситуация в хода на работата по случая

2) могат:

Как да създават и следят доверието на клиента към терапевта в хода на интервенциите


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Клинично интервюиране

Терапевтична ситуация

Работа по случая

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1

Представяне на случай

Клинично обсъждане

2

Представяне на случай

Клинично обсъждане

3

Представяне на случай

Клинично обсъждане

4

Представяне на случай

Клинично обсъждане

5

Представяне на случай

Клинично обсъждане

6

Представяне на случай

Клинично обсъждане

7

Представяне на случай

Клинично обсъждане

8

Представяне на случай

Клинично обсъждане

9

Представяне на случай

Клинично обсъждане

10

Представяне на случай

Клинично обсъждане

11

Представяне на случай

Клинично обсъждане

12

Представяне на случай

Клинично обсъждане

13

Представяне на случай

Клинично обсъждане

14

Представяне на случай

Клинично обсъждане

15

Представяне на случай

Клинично обсъждане

Средства за оценяване:

Въз основа на:

1. Направените представяния на случаи.

2. Участието в обсъждането на случаи на колеги.