RESM014 Проект: Жилищна политика в контекста на социалната политика и управление - I част

Анотация:

Жилищна политика и управление на недвижимите имоти

Преподавател(и):

доц. Иван Боевски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: