RESM101 Сградостроителство - I част

Анотация:

Жилищна политика и управление на недвижимите имоти

Преподавател(и):

гл. ас. Пламен Рилски  д-р
 Алеко Христов  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: