ADVM134 Самостоятелна работа "Да мислим като потребители"

Анотация:

Целта на самостоятелната работа е студентите да влезнат в ролята на потребители и да развият умение да разсъждават по различен от техния начин.

Задание:

1. Опишете продукт, който никога не сте използвали. Това може да бъде продуктова категория (пр. ютия, газирани напитки, грим и т.н.) или конкретна марка (пр. бира ........).

2. Разсъждавайте за това как мислят потребителите на избрания от Вас продукт.

Целта на задачата е да се научите да мислите като потребители, които са различни от Вас самите.

Няма ограничения в разработването на задачата - може да подходите свободно към изпълнението й и да импровизирате.

прочети още
Рекламен мениджмънт и визуален брандинг

Преподавател(и):

доц. Кристиян Постаджиян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят

• Как мислят потребителите

• Как вземат решение за покупка

2) могат

• Да изследват успешно потребителското поведение и на тази база да взимат решения за създаването на рекламни кампании


Предварителни изисквания:
-

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

-

Литература по темите:

-

Средства за оценяване:

Курсов проект