ADVM133 Проект "Рекламна академия"

Анотация:

Проектът се развива като част от РЕКЛАМНА АКАДЕМИЯ – събитие, организирано ежегодно от Нов български университет, Българска асоциация на рекламните агенции и Българска асоциация на рекламодателите.

В рамките на 4 дни Академията среща студентите на НБУ с водещи практици в областта на рекламата, като участниците имат възможност да работят по реални казуси и да създават реални проекти.

прочети още
Рекламен мениджмънт и визуален брандинг

Преподавател(и):

доц. Кристиян Постаджиян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят

• Как да работят в екип

• Как протича работата по създаването на реална рекламна кампания

2) могат

• Да създават реални проекти


Предварителни изисквания:
-

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

-

Литература по темите:

-

Средства за оценяване:

Екипен проект

Защита