ADVM132 Стратегическо планиране в рекламата

Анотация:

Рекламен мениджмънт и визуален брандинг

Преподавател(и):

 Желез Атанасов  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: