ADVM130 Инструменти за визуализация в творческия процес

Анотация:

Целта на курса " Инструменти за визуализация в творческия процес " е да запознае студентите с основните етапи при разработването и визуализирането на различни видове реклами, както и да им даде познания, умения да предават по-добре визуално своите идеи.

Курсът разглежда основни термини и инструменти в творческия процес. Курсът обръща практическо внимание на работата с програми, формати и процеси, които са тясно застъпени в отделни видове рекламни форми – телевизия, вестници, списания, интернет, външна реклама, кино реклама. Акцент се поставя на основните програми използвани за визуализиране в рекламо производството.

Основен фокус е поставен на по-добро визуализиране на идеите на съвременния рекламист – тук курсът представя някои примери за начините, по които може да се постигне това.

Курсът обръща внимание и на един особено важен въпрос, свързан с по-добрата, лесна и ефективна комуникация със специалистите създаващи крайните визуални продукти.

Основната цел на курса е да запознае студентите с особеностите на разработване на визуални продукти и успешното визуално предстваяне на идеите от самия рекламист. Овладяват се основни умения на работа и познания относно изходните файлове на различните програми нужни при визуалната подготовка на рекламата. Това ще позволи по-добро разбиране и по-свободно боравене с рекламите термини, по-бърза и разбираема комуникация в криейтив отдела на рекламни агенции и извън тях. Курсът цели да придаде редица практически умения във визуализирането на идеите. Не по-маловажна цел е оценката за нужното времето касаещо реализирането на визуалните идеи.

прочети още
Рекламен мениджмънт и визуален брандинг

Преподавател(и):

   

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят

Богата обща култура относно използваните програми за визуализация в рекламата

Какви специалисти са им нужни вътре и извън агенциите

Как да улеснят работата си с дизайнери

2) могат

Сами да визуализират свои идеи.

Да планират по-реалистична преценка за срокове при работа с визуални материали

Да боравят с основни формати използвани в рекламата


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Обработка на изображения за печат

2. Рекламна фотография

3. Брандиране на рекламни материали

4. Създаване визитки

5. Външна реклама

6. Изображения за уеб

7. Създаване на интернет реклама

8. Уеб страници

9. Обработката на видео

10. Книгата

11. Опаковки

12. 3D програмите в рекламата

13. Софтуери за персонализиране – какво се използва за перонализиране

14. Презентации – визуални елементи и обработка

15. Планиране и срокове на визуализациите

Литература по темите:

Лекционен курс

Средства за оценяване:

Анализи и дискусии