ADVM127 Самостоятелна работа: Творческото мислене като умение

Анотация:

Самостоятелната работа цели да предостави възможност на студентите да приложат на практика наученото в курс "Творческото мислене като умение". Творческото мислене е процес, който се прилага при създаването на нова идея. Той е съчетаване на идеи, които досега не са били свързвани.

прочети още
Рекламен мениджмънт и визуален брандинг

Преподавател(и):

гл. ас. Даниела Кадийска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса

ще знаят

методите за творческо мислене

кои управленски практики въздействат върху творчеството

ще могат

съзнателно да прилагат методите за разкриването на нови идеи.


Предварителни изисквания:
записан курс "Творческото мислене като умение".

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Самостоятелната работа се задава от преподавателя на курса

Литература по темите:

посочена в курса "Творческото мислене като умение".

Средства за оценяване:

самостоятелната работа трябва да е предадена в срок и да отговаря на критериите поставени от преподавателя