ADVM125 Проект: Дневникът на един рекламист I част

Анотация:

Всеки студент проследява в рамките на семестъра определен брой източници на актуална информация в областта на рекламата. С оглед анализа на тази информация и най-вече нейното проследяване, всеки студент разработва свой дневник, в който отразява и коментира информацията.

Проектът “Дневникът на един рекламист” цели да възпита в студентите навик да следят редовно източниците на актуална информация в областта на корпоративните комуникации – реклама, ПР, маркетинг, бранд мениджмънт, ИМК (предоставят се в началото на всеки семестър). Втора, но не по-маловажна цел, е студентите да интерпретират получената информация.

прочети още
Рекламен мениджмънт и визуален брандинг

Преподавател(и):

доц. Кристиян Постаджиян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят

• Основните източници на актуална информация в областта на рекламата

2) могат

• Да следят актуалната информация в областта на рекламата

• Да интерпретират тази информация

• Да я прилагат в ежедневието си


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

-

Литература по темите:

В началото на всеки семестър преподавателят изпраща до студентите списък на ресурси, които да следят.

Средства за оценяване:

Разработване на дневник и дискусия