ADVM124 Творческото мислене като умение

Анотация:

В обучението се разглеждат характеристиките на мисленето, стереотипите в него, както и много и различни логики на мислене.

Креативността е умение и като всяко умение, тя може да се стимулира и развива. Няма начин да бъде усвоено едно умение, ако не го практикувате. Ето защо, теоретичната част е слабо засегната (съпоставят се различни автори и техния принос за развитие на латерално мислене в съвременния бизнес), като са предвидени поредица от ролеви игри и упражнения, забавна атмосфера и много чувство за хумор, което е изключително важно за креативността в мисленето.

Чрез различни методи разглеждани в курса студентите ще могат да постигнат съзнателно творческо мислене за развитие на нови идеи. Тези методи спомагат за създаването на нови продукти и процеси чрез прилагането на разнообразни, а понякога и отдалечени идеи.

Създаването на нови продукти и услуги се ускорява значително чрез прилагането на тези методи, в сравнение с разчитането на случайни хрумвания.

прочети още
Рекламен мениджмънт и визуален брандинг

Преподавател(и):

гл. ас. Даниела Кадийска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите студенти

ЩЕ ЗНАЯТ как да:

- разчупят рационалния и аналитичен начин на мислене, който да им отвори пътя на нови свежи идеи;

смесят в едно творческото мислене със стратегическото и да създават креативни, интелигентни концепции, насочени към конкретни аудитории;

повишат ефективността си при намиране и взимане на решения, решаване на специфични маркетингови проблеми

ЩЕ МОГАТ

- Да прилагат съзнателно творческото мислене при създаването на нови продукти и тяхното комуникиране в различни целеви аудитории

- Да разглеждат нещата от различен ъгъл и да анализират на различни нива, което ще им помогне да прилагат гъвкав и позитивен подход в конкретни ситуации

- Да идентифицират бариерите за творчеството и да разработват стратегии за преодоляването им;

- Да използват и оценяват ефективността и целесъобразността на креативните методи, разработен от различни учени.


Предварителни изисквания:
основни познания в областта на маркетинга и рекламата

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Какво е креативност (или генериране на идеи). Креативен процес и креативен продукт. Модел на творческия процес; Значими процеси и подходящи умения. Творецът: индивидуално творчество, групово творчество

2. Творчество и ефективност в рекламата. Концепцията за „Голямата идея“ и ИПП – значение и приложение; успешни примемри от практиката

3. Психологията като наука използвана за убеждение в рекламата. Съзнание и подсъзнание. Подсъзнателната реклама и митът за 25 кдр.

4. Какво е идея? Техника за произвеждане на идеи. Как да подготвите ума си за генериране на идеи.

5. Основни методи за развиване на креативността – определение, категории, видове. Групови и индивидуални техники. Информационни или организационни техники

6. Класическа мозъчна атака (брейсторминг) - същност, правила, принципи, видове

7. Мисловни карти (mind map) – методика за запомняне, творчество и организация на мисленето; Инструменти за мисловни карти

8. Латерално и вертикално мислене; Латерален маркетинг – техника за нестандартни идеи

9. Визуалното мислене – да облечем идеята в думи или снимки

10. Техники на Едуард де Боно; «Шест мислещи шапки»

11. Генериране на идеи чрез техниката SCAMPER

12. Генериране на идеи чрез «Design Тhinking“

13. «Упражнения по стил», Реймон Кьоно - как да разкажем една история по 99 различни начини

14. Други инструменти за креативно мислене - методът „КИПЛНИГ” , метод на Хари Алдер «Създаване на алтернативи»; Методът “Дисни” и др.

15. Практическо приложение на различни техники при решаването на конкретен казус

Литература по темите:

„Хей Уипъл Стисни това – Упътване за създаване на велики реклами” (поредица на Адуийк) – Люк Съливан/„Hey Whipple Squeeze this – A guide to creating great advertising (Аdweek series) by Luke Sullivan.

„Да изстискваш портокала – как да превърнем творческата способност в сериозно бизнес предимство” – Фалън Пат/„Juicing the orange – how to turn creativity into a powerful business advantage – Pat Fallon.

Заглавия, които можете да намерите в Библиотеката на НБУ:

• Шестте медала за стойност / Едуард де Боно; Прев. Валентина Стоева. София: Locus, 2010. 159 с.

Сигнатура: 338.2 / Б 626

• Мислене за промяна : Единадесет мисловни умения, които ще ви изведат до успеха / Джон Максуел; Прев. Людмила Андреева. София: Класика и Стил, 2006

Сигнатура: 159.95 / М 198

Издания на книжния пазар в тематичната област, които библиотеката към този момент не притежава:

Автор: Едуард де Боно

Щастието като цел / Едуард де Боно.София: Кибеа, 2007

Шестте медала за стойност/ Едуард де Боно, София: Locus, 2010

Шест мислещи шапки / Едуард де Боно, София: Кибеа, 2010

Шестте рамки на мислене /Едуард де Боно, София: Locus, 2010

Как да развием творческото мислене / Едуард де Боно, София: Locus, 2009

Как да притежаваме красив ум / Едуард де Боно, София: Locus, 2009

Практическото мислене / Едуард де Боно, София: Кибеа, 2000

Шест мислещи шапки: Синтезиран подход / Едуард де Боно, София: Принцепс, 2000

Малка лилава книга за НЕстандартно мислене / Едуард де Боно, онлайн безплатно

Lateral thinking: Creativity Step by Step / Edward de Bono, Penguin Books, 1977

Автор: Тони Бюзан

Силата на творческата интелигентност - 10 начина да развихрим творческия си гений / Тони Бюзан, София: Изток-Запад, 2013

Твоят ум може всичко / Тони Бюзан, София: СофтПрес, 2010

Използвай интелекта си /Тони Бюзан, София: Кибеа, 2000

How to Mind Map / Tony Buzan, Thorsons, 2002

Латерален маркетинг – нови техники за нестандартни идеи/ Филип Котлър и Фернандо Триас де Бес, Прев. Десислав Джарков, София: Локус, 2007

Фитнес за ума. задачи и упражнения за поддържане на ума в добра форма. / Майкъл Пауъл, Прев. Иля Илиев, София:Книгомания, 2016

Силва Метод за професионални търговци: Силата на продажбите /Хосе Силва, Ед Бърнд Младши, София: Нова епоха – Юнивърс, 2014

Подобряване на паметта For Dummies / Джон Б. Арден, София: АлексСофт, 2012

Как да балансираме дейностите на мозъка / Филип Картър, Кевин Ръсел, София: Книгомания, 2010

НЛП – Нов път към съвършенство / Алдер, Хари,София: Кръгозор, 2003

Juicing the Orange: How to Turn Creativity into a Powerful Business Advantage /

Pat Fallon, Fred Senn. Harvard Business Review Press; 1 edition (July 18, 2006).

Hey, Whipple, Squeeze This: The Classic Guide to Creating Great Ads / Luke Sullivan. Wiley; 3 edition (February 8, 2008). 352 p.

Средства за оценяване:

самостоятелни работи, презентации и активност на студента по време на лекции